ที่พักริมน้ำ นครนายก

www.ที่พักริมน้ำ.com

Zone D

รับขั้นต่ำที่ 40-150 ท่าน

รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก

เพคเกจ D1

ราคา/ท่าน 1,300 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นแบบบุฟเฟต์+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ+ล่องแก่ง

เพคเกจ D2

ราคา/ท่าน 1,500 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นแบบบุฟเฟต์+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ+ล่องแก่ง+หรือขับรถ ATV หรือ Walk rally (เลือกกิจกรรมรวม 2 อย่าง)

เพคเกจ D3

ราคา/ท่าน 1,200 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็น+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ