เมนู

ที่พักริมน้ำ นครนายก

www.ที่พักริมน้ำ.com

Zone E

รับขั้นต่ำที่ 50 ท่าน

รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก
รีสอร์ท นครนายก

เพคเกจ E1

ราคา/ท่าน 1,200 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นบุฟเฟ่ต์+อาหารเช้า+Soft drink+คาราโอเกะ+ล่องแก่ง

เพคเกจ E2

ราคา/ท่าน 1,400 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นบุฟเฟ่ต์+อาหารเช้า+Soft drink+คาราโอเกะ+ล่องแก่งแพยาง หรือ ขับรถ ATV หรือ Walk rally (เลือกกิจกรรมรวม 2 อย่าง)

เพคเกจ E3

ราคา/ท่าน 1,200 บาท
บ้านพัก+อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์+อาหารเช้า+อาหารเที่ยง+Soft drink+คาราโอเกะ