ที่พักริมน้ำ นครนายก

www.ที่พักริมน้ำ.com

Zone A

รับขั้นต่ำที่ 15-250 ท่าน

เพคเกจ A1

ราคา/ท่าน 1,300 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นแบบลงโต๊ะ+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ+ล่องแก่ง

เพคเกจ A2

ราคา/ท่าน 1,500 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นแบบลงโต๊ะ+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ+ล่องแก่งแพยางหรือขับรถ ATV หรือ Walk rally (เลือกกิจกรรมรวม 2 อย่าง)

เพคเกจ A3

ราคา/ท่าน 1,200 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็น+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ