ที่พักริมน้ำ นครนายก

www.ที่พักริมน้ำ.com

Zone C

รับขั้นต่ำที่ 20-200 ท่าน

เพคเกจ C1

ราคา/ท่าน 1,300 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นแบบบุฟเฟต์+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ+ล่องแก่ง

เพคเกจ C2

ราคา/ท่าน 1,500 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ+ล่องแก่ง+หรือขับรถ ATV หรือ Walk rally (เลือกกิจกรรมรวม 2 อย่าง)

เพคเกจ C3

ราคา/ท่าน 1,200 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็น+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ