ที่พักริมน้ำ นครนายก

www.ที่พักริมน้ำ.com

Zone B

รองรับได้ 30-100 ท่าน

เพคเกจ B1

ราคา/ท่าน 1,300 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นลงโต๊ะ+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ+ล่องแก่ง

เพคเกจ B2

ราคา/ท่าน 1,500 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็นลงโต๊ะ+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ+ล่องแก่งแพยางหรือขับรถ ATV หรือ Walk rally (เลือกกิจกรรมรวม 2 อย่าง)

เพคเกจ B3

ราคา/ท่าน 1,200 บาท
บ้านพัก+อาหารเย็น+อาหารเช้า+Softdrink+คาราโอเกะ